0

قانون مدنی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون مدنی
  • قیمت 90,000 ریال
  • شابک 978-964-511-623-9
  • تعداد صفحات 272
  • نوبت چاپ 2
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

کتاب حاضر در ۳ جلد تنظیم شده است:
۱-اموال
۲-اشخاص
۳-ادله اثبات دعوا
•بانضمام
•قانون مسئولیت مدنی مصوب ۳۹/۲/۷
•قانون حمایت خانواده ۹۱/۱۲/۱