0

حقوق مدنی عقد بیع و شروط و خیارات

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق مدنی عقد بیع و شروط و خیارات
  • قیمت 100,000 ریال
  • شابک 978-964-511-471-6
  • تعداد صفحات 240
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

کتاب عقد بیع، شروط و خیارات در چهار فصل و چندین مبحث و گفتار تهیه و تدوین شده و با افزودن چند فهرست و راهنما بویژه فهرست عنوان‌های اصلی، فهرست تحلیلی‌ عنوان‌ها، فهرست منابع و نمایة الفبایی واژگان و عبارت‌های راهنما به زیور طبع آراسته شده است. شروط ضمن عقد و خیارات در ذیل فصل‌های چهارگانه و متناسب با مباحث و گفتارهای کتاب مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

چهار فصل کتاب از قرار ذیل است:

فصل نخست: مفهوم بیع و اقسام آن

فصل دوم: تشکیل عقد بیع

فصل سوم: آثار عقد بیع

فصل چهارم: انحلال عقد بیع