0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها
400,000 ریال
360,000 ریال
تخفیف 15 %
ساده ساز آیین دادرسی کیفری
250,000 ریال
212,500 ریال
تخفیف 10 %
جرم‌شناسی چیست؟
1,100,000 ریال
990,000 ریال
تخفیف 15 %
ساده ساز حقوق جزای اختصاصی
450,000 ریال
382,500 ریال
تخفیف 15 %
ساده‌ساز حقوق جزای عمومی
600,000 ریال
510,000 ریال