0

دسته بندی موضوعی

دارای تخفیف

تخفیف 10 %
پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری
350,000 ریال
315,000 ریال
تخفیف 10 %
کاربردهای قضائی هوش مصنوعی
600,000 ریال
540,000 ریال
تخفیف 10 %
جرایم رایانه‌ای
900,000 ریال
810,000 ریال
تخفیف 10 %
مشارکت در نقض اموال فکری در حقوق ایران و آمریکا
1,300,000 ریال
1,170,000 ریال
تخفیف 10 %
الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم
800,000 ریال
720,000 ریال
تخفیف 5 %
جرم‌شناسی خیزش‌های اجتماعی
220,000 ریال
209,000 ریال
تخفیف 10 %
بزهکاری سبز
700,000 ریال
630,000 ریال
تخفیف 10 %
هزینه‌های جرم
400,000 ریال
360,000 ریال
تخفیف 10 %
کارت بدهی (مطالعه تطبیقی در حقوق بانکی ایران و آمریکا)
500,000 ریال
450,000 ریال
تخفیف 10 %
اقلیت‌های جنسی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
1,300,000 ریال
1,170,000 ریال
تخفیف 10 %
مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه
950,000 ریال
855,000 ریال
تخفیف 10 %
واکاوی حق‌های بزه‌دیدگان در آینه دیوان جنایی بین‌المللی
400,000 ریال
360,000 ریال