0

قانون حمایت خانواده

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون حمایت خانواده
  • قیمت 40,000 ریال
  • شابک 978-964-511-712-0
  • تعداد صفحات 96
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

مشتمل بر:
قانون حمایت خانواده (مصوب ١٣٩١)؛
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مصوب ١٣٩٣)؛

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (مصوب ١٣٩٢)؛

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (مصوب ١٣٩٢)؛

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (مصوب ١٣٩٤)؛

آیین‌نامه اجرایی ماده ٢٢ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (مصوب ١٣٩٤)؛

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب ١٣٨٢)؛

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب ١٣٨٣)؛

قانون سقط درمانی (مصوب ١٣٨٤).