0

قانون امور حسبی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قانون امور حسبی
  • قیمت 40,000 ریال
  • شابک 978-964-511-697-0
  • تعداد صفحات 96
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

•کتاب حاضر در ۶ باب تنظیم شده است:
۱-کلیات
۲-در قیمومت
۳-امور راجع به امین
۴-راجع به غایب مفقودالاثر
۵-در امور ترکه
۶-در هزینه
•بانضمام
-آئین نامه وزارت دادگستری راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
-آئین نامه وزارت وادگستری راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال۱۳۲۲ وزارت دادگستری
-آئین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه موضوع مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی
-قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴
-قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح مصوب ۱۳۷۶/۱/۲۰