0

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
  • قیمت 350,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-693-2
  • تعداد صفحات 336
  • نوبت چاپ 4
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2

در کتاب حاضر به دور از هر گونه تعصب و علقه خاطر به قانون، سعی شده است مبتنی بر چارچوب‌های علمی و رعایت اصول تحلیل و تفسیر حقوقی و مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی مطالب بحث و بررسی شود. طراحی کلی کتاب در چهار جلد است. جلد نخست به بررسی کلیات و اصول حاکم بر دادرسی‌های کیفری، تعقیب دعوای عمومی در دادسرا و طرح دعوای خصوصی در دادگاه، اختصاص دارد و موضوع جلد دوم تحقیقات مقدماتی است. با توجه به نیاز جامعه علمی و دانشگاهی و حرفه‌ای و به طور کلی جامعه حقوقی به ادبیات حقوقی مبتنی بر قانون جدید، دو جلد موصوف که تاکنون تحریر آن‌ها به پایان رسیده در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا چنانچه توفیق الهی نصیب شود و فرصت دیگر مهیا گردد، نسبت به تحریر جلدهای سوم با موضوع تشکیلات و ساختار دادگاه‌ها، صلاحیت و نحوه رسیدگی و تجدیدنظر از آراء و جلد چهارم با موضوع اجرای احکام کیفری اقدام شود.

جلد اول : کلیات, دعوای عمومی و دعوای خصوصی؛
*کلیات و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری
*دعوای عمومی در دادسرا
*دعوای خصوصی در امور کیفری